Neurologiske skader

I denne artikel gennemgås eksempler på neurologiske lidelser og skader samt nogle af de symptomer der kan forekomme.

Symptomer

Neurologiske skader kan give mange forskellige symptomer. Neurologiske skader kan både være centrale, dvs. i centralnervesystemet, og perifære, dvs. i det perifære nervesystem.

Tab af smertesans og temperatursans

Hvis man har tab af smerte- og temperatursans kan der være tale om en skade på ALS (det anterolaterale system). Det er en sensorisk afferent bane der går fra hudens smerte- og temperaturreceptorer og op til thalamus. I Thalamus sker der en behandling af informationen der sendes via ALS, og den sendes så videre til en somatosensoriske hjernebark.

ALS består af både en lateral og en anterior bane, hvor smerte- og temperaturfibre primært føres i den laterale bane. ALS krydser på segmentniveau og derfor vil skaden være modsatrettet. En skade vil også ses 2 segmenter længere nede end hvor skaden faktisk er, da den ascenderer 2 niveauer.

Tab af berøringssans

Når man taler om tab af berøringssans taler man ofte om manglende 2-punktsdiskrimination og vibrationssans. 2-punktsdiskrimination vil sige at man kan lukke sine øjne og så skelne mellem to tætliggende punkter på huden. Vibrationssansen vil sige at man kan mærke mekanisme vibrationer der overføres til huden. Hvis man mangler 2-punktsdiskrimination og vibrationssans kan det være et problem i bagstrengsbanerne (BLM).

Ofte vil der her være tale om en samsidig skade, da BLM først krydser oppe i medulla oblongata – og ikke på segmentniveau som ALS.

Tab af stillings- og bevægelsessans

Hvis man har tab af stillings- og bevægelsessansen kan det være pga. tab af proprioceptiv sans. Proprioceptiv sans føres også med BLM – og tab af stillings- og bevægelsessansen kan derfor også være pga. et tab af BLM.

Tab af reflekser

Hvis man har tab af reflekser kan det skyldes en skade i alle de 5 dele som en refleksbue består af, dvs. receptoren, den afferente bane, reflekscentrum, den efferente bane og effektoren.

Hyperrefleksi

Hyperrefleksi skyldes ofte en skade på øvre motorneuroner.

Svaghed og atrofi

Svaghed (dvs. let lammelse) og atrofi af muskler skyldes ofte en skade på nedre motorneuroner.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *