Long Term Potentiation (LTP) og Long Term Depression (LTD)

Long Term Potentiation (LTP) og Long Term Depression (LTD) er to mekanismer der er vigtige for langtidshukommelsen. Her beskrives hovedprincipperne i de to mekanismer. 

LONG TERM POTENTIATION (LTP)

Når noget skal gemmes i langtidshukommelsen foregår dette især ved forstærkning af forbindelsen mellem to neuroner ved den mekanisme der hedder LTP. De bedst studerede neuroner ifm. LTP er nok forbindelsen mellem to neuroner i CA1 – et område i Hippocampus i hjernen.

 

Neurotransmitterne i disse neuroner er Glutamat, og det ligger pakket i vesikler inden i det præsynaptiske neuron. Når der kommer en elektrisk impuls, frigives dette til den synaptiske kløft og Glutamat kan da vandre over til den postsynaptiske membran. Her findes der to ionkanaler der hedder N-methyl-D-aspartate (NMDA) og α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) ionkanaler.

Når Glutamat binder til AMPA, åbner ionkanalen og der kan vandre natriumioner ind i neuronet. Dette sker ikke ved NMDA, fordi her er der bundet en Magnesiumion, der blokerer for dette. Men Natriumionerne kan vandre ind gennem AMPA, og dette fører til en depolarisering af membranen.

 

Samtidig medfører den øgede mængde Natriumioner at den positive ladning kan frastøde Magnesiumionen, så denne forsvinder fra receptoren. Dermed bliver NMDA også åben, og da Glutamat er bundet åbner denne ionkanal også. Igennem NMDA kan Calciumioner strømme ind i cellen. Calciumionerne aktiverer proteinkinaser som fører til en intracellulær kaskade som medfører øget transcription af forskellige proteiner i cellen.

Det kan f.eks. være proteiner der medfører en øget mængde af AMPA i cellemembranen. Dette øger følsomheden af neuronerne. Det kan også være vækstfaktorer der medfører en øget mængde synapser. Denne proces er indvolveret i den proces at der gemmes minder i langtidshukommelsen.

LONG TERM DEPRESSION (LTD)

Long Term Depression er den modsatte proces. Hvis et neuron ikke anvendes så meget, medfører en lav-frekvent impuls at der kun frigives en smule calcium og at calciumkoncentrationen dermed bliver lav inde i cellen, sammenlignet med LTP.

I det tilfælde stimulerer Calciumionerne ikke proteinkineaser, men i stedet proteinproteaser. Disse medfører at der fjernes AMPA fra cellen og at der kommer færre synapser. Denne proces er indvolveret i den proces at der glemmes minder i hjernen.

Jeg håber dette gav dig et overblik over hvad LTP og LTD er. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål er du meget velkommen til at skrive en kommentar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *