Dopamin systemet

Dopamin er en neurotransmitter der især findes i hjernen, men også i andre dele af kroppen. Det er en af catecholaminerne der også omfatter adrenalin og noradrenalin. En neurotransmitter syntetiseres i en nervecelle og frisættes så i tilstrækkelig mængde fra den præsynaptiske del til at fremkalde en effekt. Tilfører man en neurotransmitter udefra, vil den fremkalde samme effekt som den naturlige neurotransmitter.

dopamin

Dopamin er en vigtig transmitter i hjernen, der især findes i den sorte substans (substantia nigra) der findes i midthjernen og det centrale tegmentale område, (Area tegmentalis ventralis)  der også findes i midthjernen. Herudover findes det også i dele af hypothalamus og med udløber til forhjernen og hjernebarken i storhjernen.

dopaminsystemMen herudover findes den også perifært i det cardiovaskulære system, mavetarmkanalen og urogenitalsystemet. Syntesen af dopamin sker udfra Tyrosin der omdannes til DOPA og herefter dopamin. Dette er en del af syntesevejen til adrenalin, så man kan betragte dopamin som et forstadie til adrenalin og noradrenalin.

dopaminsyntese

Virkningsmekanisme for dopamin

Dopamin syntetiseres i nerveceller omkring den præsynaptiske kløft og pakkes ind i vesikler, der lagres og kan frigives fra den præsynaptiske kløft ved et aktionspotentiale. Her kan dopamin binde til dopaminreceptorer der enten findes i den postsynaptiske del eller på den dopaminfrigivende celle (autoreceptorer).

Der foregår også et reuptake af dopamin ved den dopaminproducerende celle ved hjælp af en transporter. Her pakkes de ind i vesikler igen og kan påny frigives fra cellen.

Dopamin nedbrydes af forskellige enzymer. Her skal bemærkes MAO enzymer (kan opdeles i MAO-A og MAO-B), COMT og aldehyd dehydrogenase.

dopaminnedbrydning

Dopamin receptorer

Man inddeler dopamin receptorer i D1 lignende og D2 lignende receptorer. D1 lignende dopamin receptorerne omfatter D1 og D5, mens D2 lignende dopamin receptorer omfatter D2, D3 og D4.

Dopamins virkninger

De perifære virkninger af dopamin omfatter inotropi (øget kontraktionskraft) og renal vasodilation.

De centrale virkninger er påvirkning af motorik, adfærd, endokrine systemer og kvalme.

Lægemidler der påvirker Dopamin systemet

Lægemidler der påvirker dopamin systemet påvirker syntese, nedbrydning, lagring, frisætning og reuptake af dopamin.

L-dopa og Benzerazid påvirker syntesen af dopamin og anvendes til behandling af parkinsons sygdom, hvor der er en påvirkning af motoriken.

MAO-B-inhibitor og COMT inhibitor påvirker nedbrydningen af dopamin og anvendes også til behandling af parkinsons sygdom.

Reserpin påvirker lagringen af dopamin og anvendes til behandling af Obsolet.

Amfetamin påvirker frisætningen af dopamin og anvendes til behandling af narkolepsi.

Kokain, Bupropion og Methylphenidat påvirker reuptaken af dopamin og anvendes til behandling af henholdsvis misbrug, rygeafvænning og ADHD.

Sygdomme i dopaminsystemet

Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er karakteriseret ved stivhed i kroppen, langsomme bevægelser og ufrivillige bevægelser af lemmer når de holdes i ro. Det kan udvikle sig videre til demens.

Sygdommen skyldes et tab af dopamin secenerende celler i den sorte subtans i midthjernen. Man kender ikke årsagen til dette celletab.

Behandlingen af parkinsons sygdom er ofte med L-dopa, der er precurseren til dopamin. Denne behandling kan ikke genskabe de celler der er tabte, men kan få de celler der er tilbage til at danne mere dopamin. Dette kompenserer i nogen grad for den dopamin som de tabte celler ville have frigivet, men det holder ikke i længden hvis celletabet bliver for stort.

Misbrug

Ved misbrug af nogle stoffer såsom nikotin, amphetamin og kokain er en forøget aktivitet i de postsynaptiske dopamin receptorer eller mængden af dopamin i synapsen en vigtig del af belønningssystemet der er en del af misbruges. Ved andre stoffer som heroin og alkohol, spiller dopamin ikke en stor rolle i belønningssystemet.

Når man stopper et misbrug der afhænger af dopaminsystemet ser man apati, rastløshed, kedsomhed og en trang til at misbruge mere. Dette krav til at misbruge mere synes misbrugere aldrig at komme af med, selvom de er afvænnet. Her ser man ofte at hvis de møder venner der misbruger samme stof, vender kravet om at misbruge tilbage.

 Psykose og skizofreni

Ved psykose og skizofreni ses en forhøjet koncentration af dopamin i dopamincenteret i hjernen. Derfor er meget antipsykotisk medicin også ofte antagonister i dopamin systemet.

2 thoughts to “Dopamin systemet”

  1. Jeg er ikke fagmand og mine betragtninger er måske helt hen i vejret, men jeg søger en forklaring på at jeg mister jern. Jeg er undersøgt grundigt, og der er ikke blødning fra hverken mave, tyk eller tyndtarm.

    Jeg har hele mit liv lidt af restless legs syndrom og i den forbindelse får jeg er præparat, der egentligt er til behandling af Parkinson.

    Jeg har spurgt lægemiddelstyrelsen om der er stoffer i Sifrol der hæmmer optagelsen af jern, og det er der ikke.
    Kan der alligevel ligge en forklaring i anvendelse af præparater som Sifrol, jeg tænker på, at der via dopamin sker en styring af bla.a. lagring og frisætning af stoffer. I Parkinsonmedicin bruges L dopa og Benzerrazid der påvirker syntesen af dopamin og derfor bruges som behandling af ufrivillige bevægelser. Kan man forestille sig, at den virkning af Parkinsonmedicin der hjælper mod ufrivillige bevægelser, så til gengæld forstyrre dopamins centrale virkning med at styre lagring og frisætning, så jeg frisætter jernet for hurtigt og derved på kort tid tømmer mine jerndepoter. Hvem ved sådan noget?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *